In de zorg is steeds meer aandacht voor Social Media, marketing, communicatie en klantinteractie. Dat moet ook wel, want patiënten zijn steeds beter geïnformeerd, zijn kritischer en hebben hoge verwachtingen. Zij zoeken en delen informatie online. In het vakgebied van communicatie en marketingspecialisten is al decennia lang het credo ´wees daar waar je klanten zijn´geldig. Dat geldt voor de zorg net zo goed.

Maar niet alleen patiënten begeven zich online, ook andere ketenpartners hebben de digitale snelweg gevonden. Denk bijvoorbeeld aan zorgverzekeraars, zorginstellingen, gemeenten et cetera.

De vraag is niet óf je meedoet, maar hoe. Er verschijnen dan ook allerlei initiatieven op dit gebied: van Twitterspreekuren tot waarderingssites, van LinkedIn groepen rondom marketing en communicatie in de zorg tot de Social Media Monitor Zorg, van online afsprakenservices tot gratis Wi-Fi in zorginstellingen, van apps tot marketingcampagnes via Facebook.

Maar waar doe je nou wel en niet aan mee en wat levert het eigenlijk op? Ontdek het tijdens het tweede Nieuwe Media in de Zorg event op donderdag 27 september 2012.


Twitter mee! Gebruik #nmidz