In de zorg is steeds meer aandacht voor Social Media, marketing, communicatie en klantinteractie. Dat moet ook wel, want patiënten zijn steeds beter geïnformeerd zijn kritischer en hebben hoge verwachtingen. Zij zoeken en delen informatie online. In het vakgebied van communicatie en marketingspecialisten is al decennia lang het credo ´wees daar waar je klanten zijn´geldig. Dat geldt voor de zorg net zo goed.

Maar niet alleen patiënten begeven zich online, ook andere ketenpartners hebben de digitale snelweg gevonden. Denk bijvoorbeeld aan zorgverzekeraars, zorginstellingen, gemeenten et cetera. Moet je op al deze ontwikkelingen inspelen? En hoe?

 

Aanleiding voor deze aandacht voor nieuwe media in de zorg is de ontwikkeling die al enkele jaren geleden is ingezet: marktwerking, invoering ZBC’s (Zelfstandige Behandel Centra), commercialisering, private initiatieven, invoering DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties) en ook de tendens naar specialisatie. Vooral de invoering van DBC’s heeft ingrijpende gevolgen voor de financiering van de instellingen. De instellingen verzelfstandigen en moeten zelf de broek op zien te houden.

 

Allemaal ontwikkelingen die niet meer te stoppen zijn. Ontwikkelingen die van de zorg steeds meer een vraaggestuurde markt maken. En dit vergt een andere wijze van communiceren. Het is immers zaak om voldoende cliënten/patiënten over de vloer te krijgen. De patiënt moet dus echt centraal staan. En daarvoor moeten nieuwe middelen omarmd worden. De vraag is niet of je nieuwe media moet inzetten, maar hoe.

 

Dat laten wij graag zien tijdens het Nieuwe Media in de Zorg event op 27 september 2012.